pRETTy LenapRETTy Lena
facebookinstagramallegroyoutube

Co to jest zespół Retta?

Zespół Retta jest pourodzeniowym zaburzeniem neurologicznym, występującym prawie wyłącznie u dziewczynek. Schorzenie to ma podłoże genetyczne, ale zespół Retta rzadko jest dziedziczony. Samo zaburzenie zespołu Retta jest rzadkie (około 1 na 10 000 urodzeń powoduje zespół Retta), ale jego konsekwencje są tragiczne. Dzieci i dorośli z zespołem Retta doświadczają wyzwań w prawie wszystkich aspektach życia - celowe wykorzystanie rąk, zdolność oddychania, jedzenia, chodzenia i mówienia są zaburzone.

Najbardziej wymowną oznaką zespołu Retta jest niemal ciągły ruch rąk (występuje stale tylko poza momentem snu) - wkładanie rąk do buzi, klaskanie, stukanie. Zespół Retta wpływa głównie na wszystkie aspekty kontroli motorycznej, ale uważa się, że funkcje poznawcze dzieci i dorosłych z tym zaburzeniem są w dużej mierze nienaruszone, pomimo wyzwań związanych z komunikacją niewerbalną. Dzieci z zespołem Retta mogą wyrażać szeroki zakres emocji i nastrojów oraz mają optymistyczne, uważne oczy, które służą im jako główny sposób komunikacji.

Objawy zespołu Retta

Dzieci z zespołem Retta zazwyczaj rodzą się po normalnej, a nawet zdrowej ciąży i porodzie. U większości niemowląt, od urodzenia do około szóstego miesiąca życia, występuje zdrowy (prawidłowy) wzrost i rozwój. Objawy zespołu Retta pojawiają się zwykle między szóstym a osiemnastym miesiącem życia i mogą obejmować ogólnie upośledzone funkcje motoryczne, utratę funkcjonalnego używania rąk i nabytą mowę, nieprawidłowości w oddychaniu, spowolnienie wzrostu i inne cechy regresywne.

Oto, jak mogą wyglądać objawy u dziecka z zespołem Retta:

Fakty na temat zespołu Retta

Komplikacje związane z chorobą